Wyniki

  1. Sposób pomiaru rozpuszczalności gazu, zwłaszcza ditlenku węgla, w agresywnych chemicznie roztworach krzemianu sodu / Method for measurement of solubility of a gas, particularly carbon dioxide, in chemically aggressive sodium silicate solutions P.415087 Sławomir Falkowicz , Renata Cicha-Szot, Marcin Majkrzak, Anna Leginowicz  Brązowy Medal, 2nd World Invention and Innovation Forum WIIF 2017, 23-25.11 2017, Foshan, Chiny
  2. Sposób pomiaru rozpuszczalności gazu, zwłaszcza ditlenku węgla, w agresywnych chemicznie roztworach krzemianu sodu / Method for measurement of solubility of a gas, particularly carbon dioxide, in chemically aggressive sodium silicate solutions P.415087 Sławomir Falkowicz , Renata Cicha-Szot, Marcin Majkrzak, Anna Leginowicz  Złoty Medal z wyróżnieniem, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków - IWIS 2017, Warszawa, 9-11.10.2017
  3. Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej / Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer P.405711 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus, Maja Mroczkowska-Szerszeń, Złoty Medal International Invention Innovation Competition in Canada iCAN 2017, 26 maja 2017,, Toronto, Kanada,
  4. Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej / Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer P.405711 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus, Maja Mroczkowska-Szerszeń,Thailand Award for International Invetion przyznana przez National Research Council of Thailand 12. Międzynarodowe Targi Wynalazczości - SIIF 2016, Seul, 1 - 4 grudnia 2016 r.
  5. Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej / Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer P.405711 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus, Maja Mroczkowska-Szerszeń, Złoty Medal 12. Międzynarodowe Targi Wynalazczości - SIIF 2016, Seul, 1 - 4 grudnia 2016 r.
  6. Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej / Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer P.405711 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus, Maja Mroczkowska-Szerszeń Złoty Medal X Jubileuszowa Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016, 10-12 października 2016 r. w Warszawa
© 2018 THBK