Aktualności

NAGRODY

1. Sposób pomiaru rozpuszczalności gazu, zwłaszcza ditlenku węgla, w agresywnych chemicznie roztworach krzemianu sodu / Method for measurement of solubility of a gas, particularly carbon dioxide, in chemically aggressive sodium silicate solutions P.415087 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Marcin Majkrzak, Anna Leginowicz Brązowy Medal, 2nd World Invention and Innovation Forum WIIF 2017, 23-25.11 2017, Foshan, Chiny,

1 Foshan2017 Braz A

 1 foshan2017 brazowy 415087

2. Sposób pomiaru rozpuszczalności gazu, zwłaszcza ditlenku węgla, w agresywnych chemicznie roztworach krzemianu sodu / Method for measurement of solubility of a gas, particularly carbon dioxide, in chemically aggressive sodium silicate solutions P.415087 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Marcin Majkrzak, Anna Leginowicz Złoty Medal z wyróżnieniem, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków - IWIS 2017, Warszawa, 9-11.10.2017r.,

 2 IWIS2017 Zloty A2 IWIS2017 zloty wyr sposob pomiaru

 

3. Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej / Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer P.405711 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus, Maja Mroczkowska-Szerszeń, Złoty Medal International Invention Innovation Competition in Canada iCAN 2017, 26 maja 2017, Toronto, Kanada,

 3 ican Zloty A3 iCAN horizontal barrier 001

4. Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej / Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer P.405711 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus, Maja Mroczkowska-Szerszeń,Thailand Award for International Invetion przyznana przez National Research Council of Thailand 12. Międzynarodowe Targi Wynalazczości - SIIF 2016, Seul, 1 - 4 grudnia 2016 r.,

4 nagroda specjalna NRCT bariera4 dyplom special prize SIIF2016 bariera

5. Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej / Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer P.405711 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus, Maja Mroczkowska-Szerszeń, Złoty Medal 12. Międzynarodowe Targi Wynalazczości - SIIF 2016, Seul, 1 - 4 grudnia 2016 r.

5 siff2016 zloty A5 siif2016 zloty bariera666

6. Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej / Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer P.405711 Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus, Maja Mroczkowska-Szerszeń Złoty Medal X Jubileuszowa Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016, 10-12 października 2016 r. w Warszawa.

6 IWIS2016 Zloty A6 iwis zloty bariera izolacyjna 001

© 2018 THBK